dilluns, 19 de febrer del 2018

HOMENATGE AL VEÍ INOCENCIO SALMERÓN

Aquest dimecres dia 21 de febrer se li farà un homenatge al nostre veí Inocencio Salmerón, autor entre d'altres articles dedicats a la recuperació de la memòria dels barris de Collblanc la Torrassa, del llibre Històries de Collblanc-la Torrassa.
L'homenatge es farà a l'auditori del CCCollblanc-la Torrassa a les 18h. 
 
Des de Memòria de Barri ens expliquen que els hi encanta fer-se ressò d'aquest acte. L'Inocencio va col.laborar durant un temps amb el projecte del bloc Memòria de Barri de la Torrassa i Collblanc, amb alguns escrits i fotografies. S'enrecorden molt especialment de la visita a l'Arxiu Històric de l'Hospitalet fa 18 anys: de la seva mà van estar indagant entre els expedients d'obra, una genial intuïció i línia d'investigació que l'Inocencio Salmeron va posar en pràctica. 
Encara se'n recorden de les cares d'il.lusió de l'Antònia Torrens i la Carme Panadès, al veure les fotografies de les seves cases maternes adjuntades en els seus expedients d'obra. I l'emoció en veure  la signatura original dels seus pares, immortalitzada en aquests registres.
 
Salut i barri!